Osposobljavanje zaposlenih žena

Nekoliko fotografija sa osposobljavanja za poslove gerontodomaćice.