Općenito – Pokupsko u srcu

Naziv projekta

Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice „Pokupsko u srcu“, kodni broj: UP.04.2.1.07.0097.

Nositelj projekta: Udruga Kupa rijeka života

Partneri projekta : Likovna akademija Sveučilišta u Zgarebu, Klub žena – Pokupsko, Društvo za promicanje kulture življenja „Zvono uz Kupu“, LAG Valis Colapis i  Općina Pokupsko.

Opis projekta

Projekt Pokupsko u srcu će kroz rad na uspostavi prostora dugoročnog zajedničkog djelovanja za društveno-ekološke organizacije civilnog društva u Pokupskom, pružanju inovativnih usluga građanima Pokupskog i šire lokalne zajednice s naglaskom na kvalitetu života i zadržavanje mladih u prostorno izoliranim prostorima Zagrebačke županije te se bavi unapređenjem ljudskih i tehničkih kapaciteta 20 organizacija civilnog društva za tripartitno djelovanje u stvaranju zamašnjaka lokalnog razvoja općine Pokupsko. Provodit će se radionice za svaku dobnu skupin. Također biti će adaptiran/uređen prostor društvenog centra Opatija potreban za realizaciju aktivnosti, nabavljena oprema potrebna za realizaciju aktivnosti.

Cilj projekta

Doprinos jačanju suradnej civilnog sektora i javnog sektora na području Općine Pokupsko kroz uspostavu prostora zajedničkog djelovanja te izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za daljnji aktivni rast i razvoj.

Vrijednost  proračuna 

Vrijednost projekta iznosi 1.918.790,10 kuna.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe

Od 3.studenog 2020.godine do 2.svibnja 2022.godine

Partneri projekta