Članice

Član Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i Statut udruge.

Članarina sukladno Statutu i odluci V. sabora iznosi:

200,00 kuna za jedinice lokalne i regionalne samouprave,

100,00 kuna za ostale pravne osobe,

50,00 kuna za fizičke osobe.

Članarinu uplatiti na IBAN: HR4623400091110335315, model:00, poziv na broj: OIB uplatitelja.