Članice

Član Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i Statut udruge.

Članarina sukladno Statutu i odluci V. sabora iznosi:

27,00 € za jedinice lokalne i regionalne samouprave,

14,00 € za ostale pravne osobe,

7,00 € za fizičke osobe.

Članarinu uplatiti na IBAN: HR4623400091110335315, model:00, poziv na broj: OIB uplatitelja.