Općenito – Zaželi bolje sutra

Naziv projekta
Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III “Zaželi bolje sutra”; Kodni broj: UP.02.1.1.16.0008

Korisnik projekta
Udruga Kupa- rijeka života
Partneri: Centar za socijalnu skrb Velika Gorica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Zagreb

Očekivani rezultati projekta
Projekt će rezultirati zapošljavanjem 12 žena iz ciljane skupine na period od 6 mjeseci, poboljšanjem kvalitete života 72 krajnjih korisnika (o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju) kojima će svakodnevno biti pružena pomoć u kućama s područja Općine Pokupsko. Svaka žena će skrbiti o minimalno 6 krajnjih korisnika.

Projektom će se unaprijediti radni potencijal žena, osnažit će ih se, što će rezultirati ublažavanjem rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, povećat će se briga o starijim osobama, a uključivanjem u život u zajednici poboljšat će se i kvaliteta života.

Opis projekta
Projekt „Zaželi bolje sutra“ je projekt kojim se zapošljava 12 nezaposlenih žena s područja Općine Pokupsko koje će se brinuti za 72 krajnja korisnika. Žene su zaposlene na razdoblje od 6 mjeseci. Svaka žena će skrbiti o šest krajnjih korisnika kojima pomaže u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava, dostava lijekova, plaćanje računa, pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Po završetku predviđenog radnog odnosa, žene će biti osposobljene za poslove koji su traženi na lokalnom tržištu rada. Korisnicima kojima se projektom pružaju razne usluge povećat će se briga o njima, uključit će ih se u život zajednice i smanjit će se isključenost i osamljenost. Korisnicima će se na mjesečnoj razini dostavljati paketi kućanskih potrepština za osobnu higijenu i higijenu stambenog prostora.

Ciljevi projekta
Projekt će doprinijeti povećanju radne konkurentnosti 12 nezaposlenih žena i bolji pristup tržištu rada stvarajući dodatnu vrijednost društvu i održivoj ekonomiji. Doprinijet će i povećanju brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području Općine Pokupsko.

Vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta je 593.280,00 kuna
Bespovratna sredstva su osigurana u iznosu od 593.280,00 kuna
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 88.992,00 kuna i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 504.288,00 kuna.

Razdoblje provedbe
14. rujna 2022. – 14. svibnja 2023.

Partneri:


Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program