Općenito – Zaželi za Pokupsko

Naziv projekta

„Zaželi za Pokupsko“, Kodni broj: UP. 02.1.1.13.0199

Korisnik projekta

Kupa-rijeka života

Partneri projekta: Centar za socijalnu skrb Velika Gorica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Zagreb

Očekivani rezultati projekta

Projekt će rezultirati zapošljavanjem 15 nezaposlenih žena na period od 12 mjeseci, poboljšanjem kvalitete života minimalno 90 krajnjih korisnika (osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju) te po završetku predviđenog radnog odnosa, 15 žena će biti osposobljeno za poslove koji su traženi na lokalnom tržištu rada.

Projektom će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici što će ublažiti rizik od siromaštva te povećati razinu kvalitete života na području Općine Pokupsko.

Projektom će se smanjiti socijalna isključenost i izoliranost osoba uključenih u projekt, povećat će se specifična znanja i vještine i smanjiti nezaposlenost i siromaštvo. Također, povećat će se briga o starijim osobama, a uključivanjem u život u zajednici poboljšava im se kvaliteta života.

Opis projekta

Projekt „Zaželi za Pokupsko“ je projekt kojim se zapošljava 15 nezaposlenih žena koje se brinu za 90 krajnjih korisnika. Žene su zaposlene na razdoblje od 12 mjeseci. Svaka žena obilazi šest krajnjih korisnika kojima pomaže u kućanskim poslovima, poslovima vezanim uz ostvarivanje raznih prava, socijalnoj integraciji te pružanjem podrške kroz svakodnevnu brigu i komunikaciju s njima. Nakon završetka rada zaposlenih žena, žene se osposobljavaju prema potrebama lokalnog tržišta rada,

Korisnicima kojima se projektom pružaju razne usluge imaju izravnu korist jer im se povećava kvaliteta života. Korisnicima se na mjesečnoj razini kupuju i dostavljaju paketi kućanskih potrepština za osobnu higijenu i higijenu stambenog prostora. Projektom se postiže također smanjenje osamljenosti i isključenost starijih osoba.

Ciljevi projekta

Smanjenje nezaposlenosti žena s otežanim pristupom tržištu rada te smanjiti rizik od siromaštva što doprinosi niskoj razini kvalitete života na području Općine Pokupsko iz tog razloga cilj je zaposliti 15 žena koje su teže zapošljive osobe te im omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 1.392.425,00 kuna.

Bespovratna sredstva su osigurana u iznosu od 1.392.425,00 kuna.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe

Od 4. rujan 2020. godine do 4. ožujak 2022. godine.

Partneri projekta

hrvatski zavod za zapošljavanje područna služba zagreb