O nama

Općenito o udruzi

Udruga Kupa – rijeka života okuplja, između ostalih pravnih i fizičkih osoba, 54 jedinica lokalne samouprave u porječju rijeke Kupe, od kojih 44 hrvatskih općina i gradova, te šest slovenskih i četiri bosanskohercegovačke općine.

Udruga je osnovana 25. listopada 2007. godine, a glavni ciljevi su zaštita i promicanja kulturne i prirodne baštine, razvoj turizma i održivog gospodarstva, afirmacija i stvaranje prepoznatljivog identiteta regije.

Rad udruge vode i usmjeravaju četiri ekspertne grupe (Ekspertna grupa za gospodarstvo i financije, Ekspertna grupa za kulturu i umjetnost, Ekspertna grupa za rekreaciju i šport, te Ekspertna grupa za ekologiju i održivi razvoj). Članovi ekspertnih grupa su ugledni i priznati stručnjaci na svojim područjima djelovanja.

Jedan od osnovnih ciljeva je, dakle, unapređenje kontinentalnog turizma u porječju rijeke Kupe, čiji ogromni potencijali nisu dovoljno iskorišteni. U ostvarivanju ovoga cilja udruga je pokrenula niz projekata, od kojih ističemo „Plovnost rijeke Kupe za turističke brodice od Siska do Karlovca“, „Žitni put Kupa-Sava“, glazbeni festival „Pokuplje u pjesmi“, te „Kupski plov“.

Kongres o plovnosti rijeke Kupe

U prosincu 2009. godine održan je kongres stručnjaka na temu pitanja plovidbe i plovnosti na rijeci Kupi, zaštiti kvalitete vode. Skupu su prisustvovali i predstavnici Uprave unutrašnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i razvitka, Uprave za integrirani regionalni razvoj Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatskih voda, Lučke uprave Sisak, Lučke kapetanije Sisak, Agencije za vodne putove, Hrvatskog centra za razminiranje, Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Instituta Ruđer Bošković, predstavnici udruga i jedinica lokalne samouprave.

Skup je donio zaključke o pripremi stvaranja mogućnosti turističke plovidbe na rijeci Kupi, rekonstrukciji starih lađa u turističke svrhe i zaštiti rijeke Kupe. Izrađena je studija izvedivosti i projektna dokumentacija za rehabilitaciju prometa i plovidbe na vodnom putu rijeke Save, u kojoj studiji se posebno preporuča razvoj nautičkog turizma na rijeci Kupi i ostalim pritocima. Zaključeno je da se poduzmu koraci kako bi se već ove godine osigurala sredstva za izradu idejnog rješenja plovidbe na Kupi, čime bi se napravile i korekcije daljinara iz 1955. godine. Agencija za vodne puteve poduzima mjere za osposobljavanje plovnog puta, pa će utvrditi činjenično stanje, postojeće objekte, mostove, pristaništa i sl., prikupiti geodetske snimke utvrditi pad vode, stepenice i slapove.

Nastavno na zaključke ovoga skupa pozivamo sve članice, općine i gradove da u svoje prostorne planove uvrste i predvide pristaništa i vezove za turističke brodice, mini hidroelektrane – dizajnirane kao mlinice, ploveće pontone za kulturna događanja (ploveće pozornice) i rekreacijsko – turističke prostore s pratećim objektima uz Kupu, kao i biciklističke, konjičke i pješačke staze od izvora do ušća. U rad Savske komisije uključila se i naša udruga, te nam se nameće ideja da potaknemo osnivanje međunarodne komisije za rijeku Kupu na razini triju država.

Studija o kakvoći voda i stanju biljnog i životinjskog svijeta u slivu rijeke Kupe

Udruga je razvila konkretnu suradnju s timom biologa, geokemičara i kemičara s Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta, Instituta Ruđer Bošković i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, koji će izraditi Studiju o kakvoći voda i sedimenata, te stanju biljnog i životinjskog svijeta u slivu rijeke Kupe. Jedan od najvažnijih ciljeva projekta bio bi podizanje razine kakvoće vode i života u slivu rijeke Kupe, te ocjena ekološkog stanja zagađenosti voda i ugroženosti pojedinih životinjskih i biljnih vrsta kao i prijedlozi mjera zaštite.

Kako sliv rijeke Kupe graniči sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom, očekuje se uključenje u projekt i stručnjaka sa slovenske kao i s bosansko-hercegovačke strane. Pozivamo sve gradove i općine na suradnju na ovom projektu. Rezultati ove studije omogućit će podizanje razine zaštite, eventualnu reintrodukciju i reanimaciju ugroženih vrsta. Posebno je važno da će se javnom objavom i prezentacijama, kako samog projekta tako i rezultata, te uključenjem eko-udruga, poticati senzibilizacija stanovništva za ekološke probleme.

Prirodoslovni muzej rijeke Kupe

Udruga je poduprla inicijativu osnivanju Prirodoslovnog muzeja rijeke Kupe u Karlovcu, i edukativni akvarij s slatkovodnim vrstama ribe iz sliva rijeke Kupe.

Posadimo milijun stabala

Udruga je pokrenula permanentnu akciju pod nazivom: „Posadimo milijun stabala u porječju rijeke Kupe“, a zamisao je da se u nju uključe predškolska djeca, školarci, studenti, penzioneri, udruge i drugi. Ovu akciju konkretno podržava Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Hrvatske šume, Šumarske savjetodavne službe koje stoje spremne preko lokalnih šumarija osigurati potrebne sadnice. Predlažemo da se na ovaj način obilježavaju dani poput Svjetskog dana voda ili Dan planeta Zemlje.

Razvoj sportova na rijeci

Nastojimo potaknuti osnivanje kajakaških i veslačkih klubova u svim jedinicama lokalne samouprave u porječju Kupe. Izuzetno pozitivna iskustva interesa mladih za kajak iz pojedinih općina uz Kupu zajednički želimo prenijeti i ostalim članicama.

OPERATIVNI PLAN

Operativni plan za razdoblje 2022. – 2024. je usvojen na 13. godišnjem saboru udruge Kupa – rijeka života dana, 25. lipnja 2021. godine

Operativni plan za 2023.godinu usvojen je na 14. izvanrednom izbornom Saboru udruge Kupa – rijeka života, dana 7.listopada 2022.godine.

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2022. godinu usvojen je na 13. godišnjem saboru udruge Kupa – rijeka života dana, 25. lipnja 2021. godine

Financijski plan za 2023.godinu usvojen je na 14. izvanrednom izbornom Saboru udruge Kupa – rijeka života, dana 7.listopada 2022.godine.

Financijski plan za 2024.godinu usvojen je na 15. godišnjem saboru udruge Kupa – rijeka života dana, 8.svibnja 2023.godine.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI