Započela aktivnost obrazovanja zaposlenih žena na projektu „Zaželi za Pokupsko“, UP.02.1.1.13.0199

Započeto je obrazovanje zaposlenih žena na projektu „Zaželi za Pokupsko“ za zanimanje gerontodomaćica. Kako bi zaposlene žene, njih petnaest bile konkurentnije na tržištu rada, prolaze osposobljavanje te stječu niz kompetencija koje im omogućuju profesionalno i stručno obavljanje posla traženog na lokalnom tržištu rada. Po uspješnom završetku aktivnosti svaka žena stječe se dokument temeljem kojeg se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Aktivnost obrazovanja se sastoji od nekoliko modula osposobljavanja:

 Zaštita na radu;

 Osnove gerontologije;

 Poslovi gerontodomaćice;

 Osnove gerontologije;

Svim ženama želimo puno uspjeha u savladavanju obrazovnih aktivnosti.