Općenito – Ruralna škola za mlade

Projekt je ukupne vrijednosti 125.000,00 kuna odnosno 16.590,35 eura prema fiksnom tečaju konverzije 7,35450 kuna za jedan euro. Projekt je započeo 1. siječnja 2023. godine te traje 12 mjeseci. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Udruga Kupa – rijeka života kao nositelj projekta sa partnerima Klub žena Pokupsko i Općina Pokupsko provodi projekt “Ruralna škola za mlade” u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Projektom „Ruralna škola za mlade“ osigurati ćemo sadržaje za mlade i njihovu aktivaciju u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti koje će se provoditi i kratki opis radionica:

  • Seoska gozba (deset radionica priprema starih tradicionalnih jela)
  • Bilje – hrana i lijek (pet edukacija o branju, uporabi i izradi pripravaka od bilja)
  • Kupski plov (plov u čamcima koji će se održati u tri termina)
  • Od polja do stola (dva okrugla stola na temu korištenja pesticida i utjecaj na okoliš)
  • Dan u prirodi (dva dana u prirodi, orijentacija pomoću prirode, kompasa i snalaženje u prostoru)
  • Seoske igre (stare seoske igre u dva termina)
  • Prezentacija Proračuna (dvije edukacije o proračunu Općine Pokupsko)
  • Noć folklora
  • Čista Kupa (dvije akcije čišćenja prostora kupališta te pravilnog odvajanja otpada)
  • Keramičarska radionica (četiri radionice izrade ukrasnih predmeta i suvenira)

Ciljana skupina su mladi od 15 do 29 godina. Projekt će kao primjer dobre prakse poslužiti i drugim organizacijama civilnog društva, koji na temelju ovog programa mogu razvijati slične programe u svojim lokalnim zajednicama. Mladi će se uključiti u rad lokalne zajednice, naučit će svoje potrebe prezentirati te utjecati na donošenje i izvršavanje javnih politika. Organizacijom volonterskih aktivnosti će se podići svijest o važnosti i dobrobitima volontiranja kod mladih, te razvoju volonterstva u društvu općenito.

Voditeljica projekta,

Patricia Piculek