Zaželi za Pokupsko

Započeo projekt “Zaželi za Pokupsko”

U petak, 4. rujna 2020. godine Udruga Kupa – rijeka života započela je s provedbom projekta “Zaželi za Pokupsko”.

Projekt je započeo potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, koje je održano u Slavonskom Brodu.

Vrijednost projekta je 1.392.425,00 HRK, u cijelosti bespovratna sredstva za Udrugu Kupa – rijeka života osigurana su iz Europskog socijalnog fonda 85% putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta –  Zaželi za Pokupsko

Fond – Europski socijalni fond

Nadležno tijelo – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Područje – Zapošljavanje

Prijavitelj i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda –

Udruga Kupa – rijeka života, Pokupsko 25a, 10 414 Pokupsko

Partneri – Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

Uloga partnera jest pomoć pri identifikaciji nezaposlenih žena iz ciljne skupine (HZZ), te identifikacija krajnjih korisnika (CZSS)

Ukupna vrijednost projekta – 1.392.425,00 HRK od čega EU sufinancira najviši mogući iznos od 1.392.425,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta – 4.9.2020. – 4.3.2022.

Ciljna skupina – žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Cilj projekta – Zapošljavanje 15 žena koje su na tržištu rada u nepovoljnom položaju, sa zadatkom da se na području Općine Pokupsko skrbe za 90 starijih i nemoćnih osoba. Osim zapošljavanje, cilj projekta je i poboljšanje konkurentnosti ciljne skupine na tržištu rada nakon završetka provedbe projekta kroz proces edukacije i osposobljavanja za poslove koji su traženi na lokalnom tržištu rada.

Očekivani rezultati projekta – Zaposleno i osposobljeno 15 nezaposlenih žena, pružena briga za 90 krajnjih korisnika

OPĆENITO O PROJEKTU

Udruga Kupa – rijeka života provoditi će, u sklopu programa „ZAŽELI – Programa zapošljavanja žena – faza II“ projekt pod nazivom „Zaželi za Pokupsko“ koji je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politike zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci unutar kojih je planirano da će žene iz ciljne skupine biti zaposlene na određeno vrijeme od 12 mjeseca dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti.

Osim zapošljavanja u svrhu potpore i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici provesti će se i obrazovanje  i osposobljavanje žena iz ciljne skupine sa svrhom povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada nakon završetka provedbe projekta.

Više informacija možete dobiti na:

broj 099 / 3322 – 223 Josip Mareković, voditelj projekta

e-mail – kupazazeli@pokupsko.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge Kupa-rijeka života.

više informacija o EU fondovima i Operativnom programu –

https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.