UP.04.2.1.07.0097 – Pokupsko u srcu

Udruga Kupa rijeka života 02. studenog ove godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pokupsko u srcu“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.790,10 kuna, a partneri na projektu, uz Općinu Pokupsko, su Likovna akademija Sveučilišta u Zagrebu, Klub žena – Pokupsko, Društvo za promicanje kulture življenja „Zvono uz Kupu“ te LAG Valis Colapis. 


Projektom će se uspostaviti prostor dugoročnog zajedničkog djelovanja organizacija civilnog društva u Pokupskom, pružiti inovativne usluge mještanima Pokupskog i šire lokalne zajednice s naglaskom na kvalitetu života i zadržavanje mladih u prostorno izoliranim dijelovima Zagrebačke županije. Provedbom projekta unaprijediti će se ljudski i tehnički kapaciteti 20 organizacija civilnog društva za tripartitno djelovanje u stvaranju pokretača lokalnog razvoja Općine Pokupsko.

Naše udruge koje će kroz aktivnosti u projektu moći promovirati svoje djelatnosti te unaprijediti svoje materijalne resurse su: Ogranak Matice Hrvatske Pokupsko, Kajak kanu klub, Kulturno umjetničko društvo Pokuplje, Udruga umirovljenika Općine Pokupsko, Nogometni klub Kupa, Skijaški klub Pokupsko, Športsko ribolovni klub Šilj, Klub žena Pokupsko, DVD Pokupsko, LU Sokol, LU Šljuka te Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

Aktivnosti na projektu provoditi će se u Domu kulture Opatija koji će raspoloživim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda biti unaprjeđen, moderniziran i poboljšan. Korist i važnost projekta „Pokupsko u srcu“ očituje se ne samo u pogledu dodatnog uređenja navedenog prostora već i revitalizacije odnosno ponovnog oživljavanja naše lokalne zajednice putem raznovrsnih aktivnosti i radionica u koje će svi zainteresirani mještani moći biti aktivno uključeni.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, te Ureda za udruge Vladr Republike Hrvatske