KERAMIČARSKA RADIONICA

U četvrtak 23.03.2023. održana je treća keramičarska radionica. Sudionici su na radionici brusili i bojali svoje radove sa prethodne radionice.