KERAMIČARSKA RADIONICA

U petak 10.02.2023. godine je održana prva keramičarska radionica u OŠ Pokupsko. Djeca su naučila kako raditi sa glinom i izrađivati ukrasne predmete od gline.