DJEČJI TJEDAN – Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!

Dana 11.listopada 2022.godine u sklopu obilježavanja “Dječjeg tjedna” održana je kreativna radionica u suradnji sa Osnovnom školom Pokupsko.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

  • usmjeriti pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire,
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece i
  • organizirati odabrane igre i stvaralačke aktivnosti.