Održana radionica izrade projektnog prijedloga za ERASMUS+ natječaj

dana 31.01.2022. godine uz suradnju sa kolegama iz lokalne akcijske grupe Vallis Colapis održali smo radionicu izrade projektnog prijedloga za ERASMUS+ natječaj.

Prijedlog natječaja obuhvaća mlade sa područja Općine Pokupsko od 18 do 25 godina, terenska istraživanja bioraznolikosti Općine Pokupsko, ljetne škole, studijske posjete i razne konferencije.