Uspješno odrađene besplatne radionice mjerenje šešera u krvi i tlaka, pregled vida i pregled sluha u DC Opatija

U organizaciji udruge Kupa – rijeka života uspješno su odrađene

Radionica mjerenja šećera u krvi i tlaka dana 12.11.2021. godine sa 15 sudionika.

Radionica pregleda sluha dana 22.11.2021. godine sa 17 sudionika

Radionica pregleda vida dana 26.11.2021. godine sa 15 sudionika

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti