Podaci

Kupa – rijeka života
Trg Pavla Štoosa 15, 10414 Pokupsko

OIB: 49984344888
IBAN: HR462340009-1110335315, PBZ

IZRADU INTERNETSKE STRANICE JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost udruge Kupa – rijeka života.