Akcija cijepanja i pripreme ogrijeva za staračka domaćinstva

Dana 16.rujna 2022.godine održana je akcija cijepanja i pripremanja ogrijeva za staračko domaćinstvo. U volonterskoj akciji sudjelovalo je pet volontera.