Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga

Dana 01. siječnja 2022. godine., Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i udruga Kupa – rijeka života su sklopile Ugovor o financiranju institucionalne podrške u iznosu od 203.844,00 kn.

Rok provedbe podrške je od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine., sa mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2024. godine.

Dobivenu podršku udruga Kupa – rijeka života iskoristiti će se za ulaganje u ljudske potencijale, povećanje broja zaposlenih, unapređenje organizacijskog razvoja, unapređenje financijske održivosti i otpornosti organizacije.

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti