EDUKACIJA STARIJEG STANOVNIŠTVA O MOBILNOSTI

Dana, 03.12.2021. godine u 18.00 sati održana je edukacija starijeg stanovništva o mobilnosti.

Edukacija je organizirana kroz udrugu Kupa – rijeka života u društvenom centru Opatija, Štimci 4

Objavljeno
Kategorizirano kao Vijesti