Pokupsko u srcu – 1.26. Pjevaj, pleši sviraj – sviranje (djeca i odrasli) i Vi ste pozvani , pogledajte kalendar!