Pokupsko u srcu – 1.24. Pjevaj, pleši sviraj – pjevanje (djeca i odrasli) i Vi ste pozvani, pogledajte kalendar!