Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje
zaštićenih područja u Hrvatskoj,
Uključujući potencijalna NATURA 2000 područja
Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - Pomoć u tranziciji
i jačanje institucija za 2011
“KUPA NATURA – LIVING AND SUSTAINING NATURAL WEALTH OF KUPA FROM SPRING TO DELTA”/
“KUPA NATURA - ŽIVJETI I ODRŽAVATI PRIRODNU DOBROBIT KUPE OD IZVORA DO UŠĆA”
EU
Ovaj projekt financira Europska unija
HR
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

Na rijeci Kupi u organizaciji Udruge ‘Kupa – rijeka života’ i Hrvatskog kajakaškog saveza održava se 5. Kupski plov, na kojem se sudionici u kajacima, kanuima i gumenjacima, u etapama spuštaju od izvora prema ušću rijeke duge 296 kilometara. Tijekom plova, u gradovima i općinama u kojima su završavale pojedine etape, domaćini su sudionicima regate prikazali svoju turističku, kulturno-umjetničku i gastronomsku ponudu.

Ove godine poseban naglasak je stavljen na umrežavanje i predstavljanje udruga koje djeluju na području uz rijeku Kupu. Sudionici su iskoristili priliku da obiđu sjedišta udruga, i upoznaju se njihovim djelovanjem, te poslušaju predavanja koja su za njih pripremili domaćini.

Ovogodišnji plov sufinancirali su Europska unija i Ured za udruge Vlade RH te se provodio i u sklopu projekta "Kupa Natura-živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća" .