Početna konferencija za projekt „ Pokupsko u srcu „

održana 11.12.2020.godine

Na konferenciji su sudjelovali partneri: Klub žena Pokupsko, Društvo za promicanje kulture življenja “Zvono uz Kupu”, LAG Vallis Colapis i Općina Pokupsko, OCD Klub žena Pokupsko, Skijaški klub Pokupsko, Udruga umirovljenika općine Pokupsko, KUD Pokuplje Pokupsko, DVD Pokupsko, NK Kupa Pokupsko te iz Ureda za udruge Vlade RH Andreja Vidović.Ukupan iznos projekta je 1.918.790,10 kuna Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15 % ) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%).

Program: Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Razdoblje provedbe projekta: 3.11.2020. - 4.5.2022.

Nositelj projekta: Udruga Kupa rijeka života

Partneri na projektu: Likovna akademija sveučilišta u Zagrebu, Klub žena - Pokupsko, Društvo za promicanje kulture življenja “Zvono uz Kupu”, LAG Vallis Colapis i Općina Pokupsko

Opis projekta: Projekt Pokupsko u srcu će kroz rad na uspostavi prostora dugoročnog zajedničkog djelovanja za društveno-ekološke organizacije civilnog društva u Pokupskom, pružanju inovativnih usluga građanima Pokupskog i šire lokalne zajednice s naglaskom na kvalitetu života i zadržavanje mladih u prostorno izoliranim prostorima Zagrebačke županije te se bavi unapređenjem ljudskih i tehničkih kapaciteta 20 organizacija civilnog društva za tripartitno djelovanje u stvaranju zamašnjaka lokalnog razvoja općine Pokupsko.

Projektom se planira sljedeće: Izrađen i javno objavljen kalendar događanja u društvenom centru na mjesečnoj razini za vrijeme trajanja projekta, održano 20 aktivnosti na mjesečnoj razini u društvenom centru, 12 medijskih objava u lokalnim i regionalnim medijima o realizaciji aktivnosti, izrađen program rada i financiranja nakon završetka provedbe projekta za "prostor sudjelovanja" potpisan od ovlaštenih osoba prijavitelja i partnera, održano 6 sastanaka mreže udruga, održane 3 javne rasprave, održana 3 sastanka za EU projekte, pruženo 30 sati mentorstva za EU projekte, održane 2 kreativne radionice ribolova, održane 2 edukacijske radionice Zdrav život žena, održan sportski ženski program, održano 12 keramičarskih radionica, održan program tkalačkih radionica, održano 28 ski-radionica/treninga, održane 2 radionice strašila, održane 22 hobi radionice, održane 2 radionice Pokupske pisanice, održane 24 radionice plesnih i pjevačkih večeri, održane 24 radionice večeri društvenih igara, održano 80 sportskih nogometnih edukacija (juniori, seniori i pioniri), održan 1 gljivarski tečaj, održana 1 edukacija i 23 radionice kuhanja, održana 1 radionica Papir kao umjetnost, održan program crtanja, održane 2 radionice škole kajakaštva, održano 130 radionica pjevanja (djeca i odrasli), održano 90 radionica plesa (djeca i odrasli), održano 130 radionica sviranja (djeca i odrasli), održane 3 književne večeri, održano 12 sati radionica programa Upoznajmo zavičaj.

Biti će provedeno 1 istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice, održana 3 radna sastanka odbora istaknutih građana općine Pokupsko, održane 2 javne prezentacije proračuna općine Pokupsko, održan godišnji sastanak Foruma udruga, održan godišnji regionalni Sabor udruge Kupa rijeka života.

Biti će Adaptiran/uređen prostor društvenog centra potreban za realizaciju aktivnosti, nabavljena oprema potrebna za realizaciju aktivnosti.

Biti će održana početna i završna konferencija projekta, izrađena 4 priopćenja za medije, održane 2 press konferencije, kreirani profili na društvenim mrežama, izrađeno 802 komada promotivnog materijala (plakati, banner, kemijske olovke i sl.) i izrađen vizualni identitet projekta.