Riječni glavočić, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)

rijecni glavocic 1Riječni glavočić je alohtona - invazivna vrsta koja u prosjeku naraste do 220 cm i živi do 5-6 godina. Postoje dvije glavne filogenetske grane- one koje pripadaju crnomorskom slijevu i one koje pripadaju kaspijskom slijevu. Riječni glavočić pronađen je u rijeci Korani i pripada filogenetskoj grani crnomorskog slijeva i ima porijeklo u Crnom moru. Pretpostavlja se da su karlovački primjerci, pronađeni u Korani tijekom akcija monitoringa na invazivne vrste i riječnog dna migracijom, pristigli iz rijeke Save, preko rijeke Kupe u Koranu. Inače, ovu vrstu prenose brodovi prilikom izbacivanja balastnih voda u jezeru Đerdap, odakle su mrežom rijeka koje čine crnomorski slijev migrirale sve do Korane. Tijekom mrijesta mužjak mijenja svoju boju u tamnu, gotovo crni kolorit. Inače, pripadnici ove vrste spolno sazrijevaju prije domaćih vrsta riba, a mrijeste se i nekoliko puta godišnje. Hrane se beskralješnjacima i ribama.