Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje
zaštićenih područja u Hrvatskoj,
Uključujući potencijalna NATURA 2000 područja
Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - Pomoć u tranziciji
i jačanje institucija za 2011
“KUPA NATURA – LIVING AND SUSTAINING NATURAL WEALTH OF KUPA FROM SPRING TO DELTA”/
“KUPA NATURA - ŽIVJETI I ODRŽAVATI PRIRODNU DOBROBIT KUPE OD IZVORA DO UŠĆA”
EU
Ovaj projekt financira Europska unija
HR
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

Riječni glavočić, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)

rijecni glavocic 1Riječni glavočić je alohtona - invazivna vrsta koja u prosjeku naraste do 220 cm i živi do 5-6 godina. Postoje dvije glavne filogenetske grane- one koje pripadaju crnomorskom slijevu i one koje pripadaju kaspijskom slijevu. Riječni glavočić pronađen je u rijeci Korani i pripada filogenetskoj grani crnomorskog slijeva i ima porijeklo u Crnom moru. Pretpostavlja se da su karlovački primjerci, pronađeni u Korani tijekom akcija monitoringa na invazivne vrste i riječnog dna migracijom, pristigli iz rijeke Save, preko rijeke Kupe u Koranu. Inače, ovu vrstu prenose brodovi prilikom izbacivanja balastnih voda u jezeru Đerdap, odakle su mrežom rijeka koje čine crnomorski slijev migrirale sve do Korane. Tijekom mrijesta mužjak mijenja svoju boju u tamnu, gotovo crni kolorit. Inače, pripadnici ove vrste spolno sazrijevaju prije domaćih vrsta riba, a mrijeste se i nekoliko puta godišnje. Hrane se beskralješnjacima i ribama.

Fotografije

Više članaka

Video

Više videozapisa
Watch the video